Medicīniskā komisija priekš ieroču nesāšanas atļaujas

Fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt ieroča atļauju ir jāveic veselības pārbaude. Veselības pārbaudi veic, lai izvērtētu fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem un noteiktu, vai personai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, uzvedības traucējumi, fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci. 

Kārtējo veselības pārbaudi jāveic personām, kuras saņēmušas ieroča glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, atļauju darbam ar ieročiem vai šaušanas instruktora vai šaušanas trenera sertifikātu, veic ik pēc viena līdz pieciem gadiem atkarībā no personas veselības stāvokļa.

Reģionālā medicīnas centrā KATARSE ir iespēja saņemt medīcīnisko komisiju lai saņemtu ieroču nēsāšanas atļauju. 

PIRMREIZĒJAI UN KĀRTĒJAI VESELĪBAS PĀRBAUDEI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN FORMALITĀTES:
  • pase vai personas apliecība (ID karte).
  • ja ikdienā izmantojat brilles lasīšanai, darbam ar datoru vai kādam citam mērķim, neaizmirstiet paņemt tās līdzi, ierodoties uz vizīti.

Komisijas notiek katru pirmdienu un ceturtdienu pēc iepriekšēja pieraksta.